Cách xóa bộ nhớ cache và cookie của trình duyệt

Để giải quyết một số vấn đề tải xuống trong Battle Wave 2323, người dùng có thể được yêu cầu xóa bộ nhớ cache và cookie của họ. Thông tin này được lưu trong trình duyệt của bạn bởi một số trang web và có thể ngăn người dùng truy cập vào các bản cập nhật game và triển khai công nghệ mới.

Chúng tôi thực sự khuyên người dùng nên sử dụng Chrome hoặc Firefox khi chơi Battle Wave 2323. Các bước sau sẽ giúp bạn xóa bộ nhớ cache và cookie của mình trên cả hai trình duyệt được đề xuất này.

Trình duyệt Chrome

 1. Mở Ứng dụng Chrome.
 2. Ở trên cùng bên phải của trình duyệt, hãy nhấp vào dấu ba chấm.
 3. Chọn “More Tools” từ menu thả xuống, sau đó chọn “Clear Browsing Data”.
 4. Chọn một khoảng thời gian hoặc để xóa hết, hãy chọn “All Time”.
 5. Tick vào ô bên cạnh “Cookies and Other Site Data” & “Cached Images and Files”.
 6. Nhấp vào “Clear Data”.

Trình duyệt Firefox

 1. Đi tới thanh menu ở đầu màn hình, nhấp vào “Firefox” và chọn “Preferences”.
 2. Chọn “Privacy & Security” ở bảng điều khiển bên phải.
 3. Nhấp vào “Clear Data” trong phần Cookies và Site Data .
 4. Khi đã tick cả hai ô “Cookies and Site Data” và “Cached Web Content”, hãy nhấp vào nút “Clear”.
 5. Đóng trang “about:preferences” và tất cả các thay đổi sẽ được lưu tự động.