Cách ngắt kết nối ví của bạn

Vui lòng thực hiện các bước sau để ngắt kết nối ví MetaMask của bạn khỏi Battle Wave 2323 trên desktop.

  1. Ở màn hình chính Tài khoản, nhấp vào 3 dấu chấm ở góc trên cùng bên phải

mceclip0.png 

  1. Sử dụng menu mở rộng, nhấp vào Connected Sites.

mceclip1.png 

  1. Nhấp vào nút thùng rác bên cạnh Battle Wave 2323

mceclip2.png 

  1. Xác nhận ngắt kết nối (Disconnect)

mceclip3.png