Yêu cầu phần mềm tối thiểu

Để chơi Battle Wave 2323, chúng tôi thực sự khuyên bạn nên sử dụng các yêu cầu phần mềm tối thiểu sau...

Phiên bản mới nhất của trình duyệt Chrome hoặc Firefox

Phiên bản mới nhất của MetaMask cho trình duyệt mong muốn của bạn

Nếu một thành viên trong nhóm hỗ trợ của chúng tôi yêu cầu chi tiết kỹ thuật của trình duyệt web của bạn, thì đây là những gì bạn cần làm...

  1. Truy cập trang web sau để sao chép URL duy nhất của trình duyệt web của bạn: https://www.whatismybrowser.com/
  2. Sao chép URL vào trang tổng quan

   3. Gửi URL đã sao chép của bạn tới thành viên nhóm AnRKey X đã yêu cầu - thông qua phiếu hỗ trợ           hiện có hoặc phiếu mới. https://anrkeyx.zendesk.com/hc/en-us/requests/new