Giao dịch của tôi từ BSC sang ETH thông qua cầu nối pToken đang bị tạm giữ/bị kẹt/không hoạt động - tại sao lại như thế?

Sự cố cầu nối mạng là sự cố từ Binance Smart Chain và đang trì hoãn giao dịch lại.

Vấn đề này đã được báo cáo với team bên Binance vài tháng trước và có vô số báo cáo về vấn đề này trên github, nhưng họ vẫn chưa đưa ra giải pháp và chúng tôi vẫn đang thúc ép họ giải quyết vấn đề này.