Cấu trúc phần thưởng trong game

Battle Wave 2323 được thiết kế để khuyến khích chơi theo team, với cấu trúc phần thưởng APY thiên về các đội tham gia vào tất cả các hành động trong game boost APY và những người phối hợp với nhau hiệu quả để thực hiện các hoạt động boost team dựa trên thời gian khác nhau. 

mceclip0.png