Ví dụ về cấu trúc phần thưởng game

Mỗi game hàng tuần có 900.000 ANRX làm phần thưởng dành cho team chiến thắng - dưới đây là ví dụ về cách có thể kiếm được những phần thưởng này, khi một người chơi trung bình giành được bằng cách sử dụng tất cả các cơ chế trong game:

mceclip0.png

Trong ví dụ trên, người dùng có thể mong đợi kiếm được phần thưởng APY lên đến 350% trên số token LP họ stake!

Stake các NFT mạnh là chìa khóa quan trọng nhất để giành chiến thắng trong game, nhưng điều quan trọng cần lưu ý là số lượng NFT có thể stake mỗi tuần sẽ thay đổi dựa trên một số yếu tố, bao gồm số lượng người chơi trong game, tổng khối lượng bị khóa bởi tất cả người chơi bằng token LP và giá token $ANRX.

Để cung cấp phần thưởng nhất quán cho người chiến thắng, chúng tôi snapshot giá token $ANRX của chúng tôi vào mỗi sáng Thứ Hai; điều này cho phép hệ thống của chúng tôi xác định tổng khối lượng USD ($) có thể được stake trong tuần đó bằng token LP, NFT và phần thưởng APY trong game, dựa trên tổng giải thưởng hàng tuần 900.000 $ANRX của chúng tôi.

mceclip1.png 

Các team người chơi cạnh tranh để giành giải thưởng hàng tuần trị giá hàng trăm nghìn đô la ($) bằng $ANRX và có thể liên tục tăng giá trị ($) chỉ nhờ BẠN, cộng đồng #AnRKistArmy của chúng tôi, sử dụng coin Arcade $ANRX của chúng tôi nhiều hơn nữa!

Để tìm hiểu sâu hơn về các chiến lược xung quanh việc giành chiến thắng trong Battle Wave 2323, hãy tiếp tục đọc các bài viết dưới đây:

Tối đa hóa phần thưởng của bạn

 

Cách Stake NFT