Cách Mua Golden Chalice

Ngoài việc được phân phối ngẫu nhiên cho các thành viên của đội chiến thắng mỗi tuần, Golden Chalice NFT có thể được mua từ những người chơi đã giành được chúng ở Flash Sale Aftermarket 48 giờ, mở vào cuối tuần ngay sau mỗi trận đấu.

Từ bất kỳ trang nào trong game, chỉ cần nhấp vào Aftermarket để xem Golden Chalices nào có sẵn để mua - người bán sẽ đặt giá và bạn có thể xem nó đã được nâng cấp với Armaments Boost hay chưa (chỉ chủ sở hữu mới có thể nâng cấp Golden Chalice).

mceclip0.png 

Nếu bạn thấy có Golden Chalice, hãy nhấp vào Buy để mua và confirm để xác nhận giao dịch mua của bạn trước khi người chơi khác thực hiện điều đó - chỉ có 9 NFT cực hiếm này mà thôi, nên chúng sẽ được săn lùng gắt gao.