Cách nâng cấp Golden Chalices

Để tăng thêm mức boost 100% APY của NFT Golden Chalice, bạn có thể sử dụng Trang bị - Armaments. Những Trang bị này sẽ có lực boost 50% cùng với Golden Chalices đang hoạt động của bạn, tăng thêm mức boost cho APY. Bạn có thể mua vũ khí trong Chương trình Flash Sale Aftermarket trong 48 giờ bằng cách sử dụng $ANRX và chỉ áp dụng cho chủ sở hữu của Golden Chalice.

Sau khi game kết thúc, bạn có thể vào Flash Sale Aftermarket trong 48 giờ bằng cách nhấp vào Aftermarket từ trong bất kỳ trang game nào. Thao tác này sẽ đưa bạn đến trang Aftermarket, nơi bạn có thể lướt qua và xem tất cả 9 Golden Chalices của tuần này: 

mceclip0.png 

Đối với mỗi Golden Chalices mà bạn sở hữu, bạn có thể nhấp để "BOOST" nó - có nghĩa là mua một trang bị để tăng khả năng boost APY của nó. Khi bạn nhấp vào phần boost này, bạn sẽ có thể xem% boost của Golden Chalice, giá trị cơ bản có được của Golden Chalice và giá trị này sẽ tăng lên bao nhiêu khi bổ sung Armament: 

mceclip1.png 

Sau đó, bạn có thể nhấp vào Confirm để áp dụng mức tăng 50% của trang bị này cho Golden Chalices của mình hoặc Cancel để quay lại Aftermarket.