Cách mua đồ tăng APY - APY Boosts

Đầu tiên, điều hướng đến “MY DASHBOARD”:

mceclip0.png

Ở cuối trang này, bạn sẽ có thể xem các món tăng APY có thể mua được cho team của mình - bao gồm cả tăng Arms và gói Sacred Relic hoặc gói Super Sacred Relic. Như bạn thấy, giá của mỗi gói này sẽ được list. Nhấp vào mức tăng mong muốn của bạn và một cửa sổ pop-up sẽ mở ra:

mceclip1.png 

Sau đó, nhấp để “CANCEL” hoặc “CONFIRM” việc mua hàng.