Staking NFTs

Staking NFTs là chìa khóa để tăng mức APY của bạn trong Battle Wave 2323, nơi đội chiến thắng sẽ phối hợp hiệu quả nhất trong việc stake cả NFT trong game và thu thập được để tối đa hóa phần thưởng của họ. Có một số loại NFT trong game của chúng tôi mà bạn nên tìm hiểu để có cơ hội chiến thắng cao nhất:

Golden Chalices, NFT cho giải thưởng thắng cuộc cực hiếm được phân phối ngẫu nhiên cho 9 người từ team thắng, có thể được stake, giữ lại hoặc bán - cũng như tăng cường bằng Trang bị. Nếu bạn boost chúng, bạn sẽ tăng cho chúng 50% APY, ngoài mức boost APY 100% mà chúng có sẵn. Nếu bạn stake chúng, mức boost của chúng (và của bất kỳ Trang bị nào bạn thêm vào) sẽ áp dụng cho tuần đó. Nếu bạn bán chúng, bạn có thể nhận được $ANRX. Nếu bạn lưu chúng mà không stake, chúng sẽ không hoạt động sau trận đấu của tuần tiếp theo - nhưng chúng có thể trở lại hoạt động sau đó, với một công dụng khác mới và cải tiến hơn. Vì vậy, chiến lược của bạn ở đây thực sự tùy thuộc vào bạn - bạn có muốn tối đa hóa bản thân và phần thưởng của team trong tuần này để giúp team của bạn giành chiến thắng không? Hay bạn muốn tạo ra giá trị cho bản thân bằng cách bán đi? Hay bạn là kiểu đỏ đen muốn giữ lấy cơ hội của mình và có khả năng thu được lợi ích lớn từ chúng sau này?

Sacred Relics được mua dưới dạng gói chứa tối đa 5 NFT (gói Sacred Relic) hoặc tối đa 10 NFT (gói Super Sacred Relic), mỗi gói cung cấp mức boost APY 35%. Việc chọn gói nào để mua (bạn chỉ có thể chọn một gói mỗi tuần) sẽ quyết định lực boost tối đa bạn có thể kiếm được để boost APY, nhưng số lượng NFT bạn sẽ nhận được từ mỗi gói là ngẫu nhiên theo chức năng điều tiết thị trường của chúng tôi, giúp bảo vệ chống lại việc các whale kiểm soát cuộc chơi.

Collectable NFTs cũng có thể được sử dụng trong bất kỳ Trận chiến nào, mặc dù APY có sẵn thông qua việc stake chúng bị giới hạn trong mỗi game bởi các cơ quan quản lý thị trường của chúng tôi và các NFT chỉ có thể được sử dụng một lần, mỗi lần một NFT trong khoảng thời gian một giờ. Điều này làm nổi bật một trong những yếu tố quan trọng nhất của game - phối hợp với team của bạn để đảm bảo bạn dồn tất cả lực cho APY thông qua việc stake các NFT thu thập được này.

Nhìn chung, chiến lược team thực sự là chìa khóa trong Battle Wave 2323 và NFT là một thành phần quan trọng của chiến lược đó. Để tìm hiểu thêm về chiến lược stake và phần thưởng của NFT, hãy truy cập các liên kết bên dưới:

 

Ví dụ về cấu trúc phần thưởng game

 

Cách stake NFTs

 

Cách kiếm phần thưởng