Chương trình Flash Sale Aftermarket trong 48 giờ

Ngoài việc được phân phối ngẫu nhiên giữa các thành viên của đội quân chiến thắng mỗi tuần, NFT Golden Chalice có thể được người chơi mua và bán trên chương trình Flash Sale Aftermarket trong 48 giờ. Phiên Aftermarket này chỉ mở trong 48 giờ vào cuối mỗi game hàng tuần (thứ Bảy và Chủ nhật) để nâng cấp, mua hoặc bán các NFT Golden Chalice đã giành giải thưởng của chúng tôi. Đọc thêm về Golden Chalices bên dưới để tìm hiểu cách sử dụng, nâng cấp, muabán chúng trong chương trình Flash Sale Aftermarket trong 48 giờ.

Từ trong game, bạn có thể vào phiên Flash Sale Aftermarket trong 48 giờ giữa các trận game bằng cách nhấp vào “AFTERMARKET” từ trong bất kỳ trang game nào:

mceclip0.png 

Điều này sẽ đưa bạn đến trang Aftermarket, nơi bạn có thể cuộn qua và xem tất cả Golden Chalices:

mceclip1.png  

Nếu bạn không có Golden Chalice cụ thể, bạn sẽ có tùy chọn "BUY" thay vì "BOOST". Nhấp vào tùy chọn “BUY” để xem giá Golden Chalice và “CONFIRM” hoặc “CANCEL” giao dịch mua.

Nếu bạn sở hữu NFT, bạn có thể chọn bán hoặc giữ Golden Chalice đó. Nhấp vào “KEEP” để đưa Golden Chalices ra khỏi phiên. Bây giờ nó sẽ hiển thị "NOT FOR SALE".

Nếu bạn thay đổi ý định, hãy nhấp vào “KEEPING” để bỏ chọn và để làm cho Golden Chalice của bạn khả dụng trở lại:

mceclip2.png 

Khi bạn đã sẵn sàng bán, hãy nhấp vào “SET PRICE” và nhập giá bán của bạn. Nếu bạn không đặt giá, bạn sẽ không thể bán được. Tùy chọn này sẽ mở ra cho bạn:

mceclip3.png 

Sau đó, nhấp vào “SELL” để đưa Golden Chalice của bạn lên phiên bán.

 

Cách sử dụng Golden Chalices

 

Cách nâng cấp Golden Chalices

 

Cách Mua Golden Chalices

 

Cách Bán Golden Chalices