Báo chí

Nền tảng mới lạ của AnRKey X đã nhận được sự công nhận tích cực từ nhiều trang web tài chính và công nghệ nổi tiếng, bao gồm:

Media - Tiếng Anh

Media - Tiếng Nhật

Media - Tiếng Trung

Video nổi bật

Người nổi tiếng giới NFTs

Các AMA đã hoàn thành

  • TehMoonwalkeR
  • Spykefast
  • Crypto Daku
  • Satoshi Club
  • Shin Chan
  • Gagarin
  • Blockchain Infinity
  • Blocktalks Discussion

Các AMA Recap