Giao dịch & Xác thực

Giao dịch:

Chúng tôi đã cho phép người dùng giao dịch coin arcade $ANRX của chúng tôi trên các sàn giao dịch phi tập trung nổi bật (DEXes). $ANRX được list để giao dịch trên Uniswap & Pancake Swap tại các đường link sau:

Ethereum:

Binance Smart Chain:

Matic/Polygon: 

Trên cả hai nền tảng này, người dùng sẽ có thể giao dịch $ANRX để nhận các tài sản kỹ thuật số khác (và ngược lại). Điều này sẽ được thực hiện thông qua các tính năng giao dịch tiêu chuẩn của mỗi nền tảng. Nếu bạn cần thêm hỗ trợ với quy trình này, hãy xem các bài viết của chúng tôi về cách nhận $ANRX thông qua các kênh sau:

 

Cách nhận $ANRX trên Uniswap 

Xác thực:

AnRKey X cam kết mang đến sự thành công và lợi ích tốt nhất cho người dùng. Để thể hiện cam kết này với người chơi, chúng tôi hình thành sự tin tưởng thông qua tính minh bạch, giúp các thành phần của nền tảng của chúng tôi có thể truy cập công khai. Người dùng có thể xác minh các thành phần thiết yếu cơ bản nền tảng của chúng tôi trên Etherscan:

Ethereum

Matic/Polygon

Binance Smart Chain