Quản trị

Một giao thức quản trị bởi cộng đồng

Quản trị - Stake để có được tầm ảnh hưởng của nền kinh tế giao thức gDEX:

  • Quyền biểu quyết cho việc quản trị được tính theo tỷ lệ cho số $ANRX stake
  • Sự chấp thuận của cộng đồng trong việc thêm các pool thanh khoản mới trong các game AnRKey X DeFi
  • Các game Dapp do bên thứ 3 phát triển được cộng đồng chấp thuận
  • Người dùng được chia sẻ một phần doanh thu phí của Giao thức gDEX
  • * Các tiện ích NFT của chúng tôi cũng bao gồm điểm bonus cho quyền quản trị bằng cách stake và sử dụng trong các game

Quỹ phân bổ Arcade coin $ANRX :

2,5% của $ANRX để phát triển cộng đồng, nhà phát triển game Dapp và người tạo tài sản NFT game để ra mắt sản phẩm của riêng họ trên nền tảng gDEX của chúng tôi, khuyến khích sự phát triển của hệ sinh thái.