Tokenomics

$ANRX đã được phân phối theo cách ưu tiên cộng đồng và hệ sinh thái AnRKey X, chú trọng đến phần thưởng và khuyến khích người dùng cũng như sự phát triển không ngừng của hệ sinh thái.

$ANRX được phân phối thông qua các allocation như sau:

mceclip0.png 

Xem Tokenomics của chúng tôi bằng cách tải xuống PDF bên dưới:

AnRKey X Tokenomics

Tất cả các token vòng private sale đã được phát hành hoàn toàn kể từ bốn tháng sau public sale (ngày 12 tháng 4 năm 2021).

Thông tin chi tiết và nguồn cung token $ANRX:

Loại token:

ERC-20

Lưu hành ban đầu:

17,550,000

Tổng cung:

200,000,000 ANRX

Vốn hóa Thị trường Ban đầu:

$438,750

Vòng Pre-Seed:

Gọi vốn

$50,000

Ngày

16/09/2020

Giá

$0.005

Lock-up

Unlock 0% tại TGE, sau 2 tháng phát hành 50% hai tháng một lần

Vòng Seed:

Gọi vốn

$120,000

Ngày

02/10/2020

Giá

$0.010

Lock-up

Unlock 5% tại TGE, sau 1 tháng phát hành 23.75% mỗi tháng trong 4 tháng

Vòng Private

Gọi vốn

$360,000

Ngày

02/10/2020

Giá

$0.018

Lock-up

Unlock 10% tại TGE, sau 1 tháng phát hành 22.5% mỗi tháng trong 4 tháng

Vòng Private II

Gọi vốn

$742,500

Ngày

03/10/2020

Giá

$0.0225

Lock-up

Unlock 15% tại TGE, sau 1 tháng phát hành 28.33% mỗi tháng trong 3 tháng

Vòng Public

Allocation

$125,000

Ngày

07/12/2020 & 13/12/2020

Giá

$0.025

Lock-up

Không khóa

Personal Cap:

$500