Thêm $ANRX vào Ví MetaMask

MetaMask Trust Wallet Arkane/ Venly Wallet

Bạn có thể giữ $ANRX của mình trong các ví kỹ thuật số khác nhau, bao gồm cả MetaMask.

Để thêm $ANRX vào ví MetaMask của bạn, trước tiên bạn phải thiết lập tài khoản và ví tại https://metamask.zendesk.com/hc/en-us. Nhấp vào "Sign in" và sau đó "Sign up". Sau đó, điền đầy đủ thông tin đăng nhập được yêu cầu:

mceclip0.png 

Khi bạn đã thiết lập ví của mình và đăng nhập vào ví qua trang web hoặc ứng dụng MetaMask, bạn sẽ cần add $ANRX dưới dạn token tùy chỉnh. Nhấp vào tab assets, như được mô tả bên dưới:

mceclip1.png 

Cuộn xuống trang tài khoản và nhấp vào “Add Token”. Nhấp vào tùy chọn, "Custom Token":

mceclip2.png 

Thêm thông tin sau vào form và nhấp vào Next:

Token Contract Address: 0xCae72A7A0Fd9046cf6b165CA54c9e3a3872109E0

Token Symbol: $ANRX

Token Decimal: 18

Bây giờ bạn có thể xem $ANRX trong tab assets.

Khi bạn đã thiết lập tài khoản của mình, bạn sẽ cần nhấp vào “Add Funds” để thêm $ANRX vào tài khoản ví của mình. Để làm như vậy, bạn phải add địa chỉ contract cho $ANRX. Hoặc, bạn có thể sử dụng tài khoản ví của mình để mua $ANRX trên Uniswap.

Bây giờ bạn sẽ có thể xem $ANRX, số tiền và số tiền tương đương với USD từ tab "Assets".

Để được trợ giúp thêm, hãy tham khảo hướng dẫn xem token tại MetaMask: