Cách chuyển sang Ethereum Network

Thêm mạng Matic / Polygon Chuyển sang Mạng Ethereum Chuyển sang Matic / Polygon Mạng

Polygon, trước đây được gọi là Mạng Matic, tạo điều kiện cho việc chuyển token theo cách có thể mở rộng, nhanh chóng và rẻ. AnRKey X sử dụng Polygon để triển khai các smart contract của chúng tôi, sử dụng nó để cho phép swap tài sản từ layer 1 sang layer 2 của Ethereum, cũng như các giao dịch game cực nhanh và giá cả phải chăng.

Để kết nối với Polygon, hãy truy cập trang web của họ tại https://wallet.matic.network/. Sau đó, đăng nhập bằng một trong các ví sau:

mceclip0.png 

Khi bạn đã đăng nhập, bạn sẽ có thể thấy một cửa sổ pop-up với hai cầu kết nối Matic với Ethereum và những gì chúng có thể làm. Khi bạn đóng cửa sổ bật lên này, bạn sẽ có thể thấy số dư token của mình cho cả Ví Matic và Ví Ethereum của bạn.

Một cửa sổ nhảy lên sẽ xuất hiện yêu cầu bạn tự động add mạng Matic/Polygon. Nếu bạn không nhận được cửa sổ bật lên hoặc bạn vô tình loại bỏ cửa sổ này, bạn có thể tiếp tục theo hướng dẫn bên dưới để thêm Mạng Matic/Polygon theo cách thủ công:

Nhấp vào nút chọn network trên đầu ứng dụng MetaMask, sau đó chọn “Custom RPC”.

mceclip1.png 

Sau đó, nhập thông tin sau:

mceclip2.png 

Matic Network

https://rpc-mainnet.maticvigil.com

137

MATIC

https://polygonscan.com/​

Nhấp vào “Save” và bây giờ bạn sẽ được kết nối với mainnet của Matic/Polygon.