AnRKey X bảo toàn giá trị token như thế nào?

Để đảm bảo tính bền vững của hệ sinh thái của chúng tôi và tiếp tục gia tăng giá trị cho người dùng, chúng tôi đã thiết lập các số liệu khác nhau để duy trì giá trị token của coin arcade $ANRX. Cụ thể, chúng tôi thực hiện cân bằng bên lạm phát và giảm phát tác động đến token này, để khía cạnh lạm phát duy trì ổn định xung quanh hai lần giá trị và tác động của bên giảm phát.

Yếu tố lạm phát có thể được định nghĩa là khía cạnh dẫn đến hoặc tạo thuận lợi cho việc mua $ARNX. Động lực thúc đẩy này dựa trên 6 thành phần sau:

  1. Gói mua cho NFT Sacred Relic
  2. Base rate của tất cả các NFT
  3. Tỷ lệ khấu hao của lợi tức từ NFT
  4. Phân phối ngẫu nhiên các NFT Golden Chalice
  5. Volume của Golden Chalice
  6. Giới hạn về số lượng NFT được phân phối và lưu giữ

Xem xét các thành phần này, lực lạm phát trên $ANRX bắt nguồn từ (1) độ khăng khít và (2) giá trị của AnRKey X NFTs tính theo $ANRX. Độ khăng khít dựa trên mối quan hệ giữa giá và khối lượng của token, được xác định để tạo LP cho token trên Uniswap. Độ khăng khít tạo điều kiện cho việc swap liền mạch các token khác để lấy $ANRX, tạo áp lực tăng lên đối với đồng tiền điện tử này. Tất nhiên, giá trị của NFT theo $ANRX được tính từ giá trị tổng hợp của tất cả các NFT và giá trị mà chúng sẽ chuyển đổi thành $ANRX (sử dụng tỷ giá hối đoái/mua hiện tại giữa $ANRX và Sacred Relics và Golden Chalices).

Động lực giảm phát là một phần của cơ chế token dẫn đến việc phân phối miễn phí hoặc bán $ANRX. Các động lực này bắt nguồn từ một phép tính phức tạp hơn về sự sụt giá của $ANRX xảy ra theo thời gian, do phần thưởng $ANRX được phân phối hoặc số $ANRX được bán. Chúng tôi tính đến một số biến số để có được bức tranh chính xác về các lực giảm phát mà token của chúng tôi phải vượt qua. Do đó, tính toán lực giảm phát của chúng tôi xem xét tổng số địa chỉ người dùng, tổng số NFT Sacred Relic và Golden Chalice, giới hạn trên về việc phân phối và tính khả dụng của các NFT này, giá trị hiện tại và tương lai của các NFT này tính theo $ANRX , tỷ lệ khấu hao và khoảng thời gian cũng như việc phân phối $ANRX, và các yếu tố khác.

Những tính toán này khá phức tạp, nhưng chúng thực sự đáng để nỗ lực; thông qua cơ sở hạ tầng của token và hệ sinh thái token của chúng tôi, các lực lạm phát được thiết lập gấp đôi lực giảm phát trên $ANRX. Điều này đảm bảo dòng chảy giá trị liên tục vào token $ANRX, có nghĩa là bản thân token cũng như việc tham gia vào các game m$port của chúng tôi sẽ ngày càng trở nên có giá trị đối với người dùng.