Tại sao NFT được sử dụng trong nền tảng AnRKey X?

Do khả năng đại diện cho các vật phẩm và thành tựu kỹ thuật số độc đáo, NFT là token hoàn hảo để đại diện cho phần thưởng và thành tích trên nền tảng của chúng tôi. Hơn nữa, chúng tôi giải quyết điểm yếu chính duy nhất của NFT mà các nền tảng khác vẫn mắc phải - chúng tôi cung cấp cho chúng một giá trị xác định, giúp đánh giá cao hơn nữa giao thức của chúng tôi và làm phong phú thêm hệ sinh thái AnRKey X bằng cách tạo điều kiện cho các Mô hình Logic Kinh tế Tự động độc quyền của chúng tôi.

Đổi mới giá trị cơ sở bắt nguồn của chúng tôi trong các mô hình logic kinh tế NFT tự động tạo ra các thị trường sôi động với “giá trị cơ sở có nguồn gốc thực sự” ngay lập tức khi mint/tạo. Mô hình token này được tối ưu hóa để $ANRX luôn được hỗ trợ bởi lực lượng lạm phát lớn hơn lực lượng giảm phát theo hệ số hai. Khái niệm này cân bằng 6 thành phần: base rate của NFT, lãi suất cơ bản của NFT, tỷ lệ khấu hao của lợi nhuận NFT, nâng cấp ngẫu nhiên, NFT chiến thắng hàng tuần và giới hạn về số lượng NFT được giữ trên mỗi người dùng.

Mô hình Freemium cho game (Minecraft, v.v.) là tiêu chuẩn mới, với các mặt hàng trong game gần như là 100% doanh thu của công ty. Các game Blockchain cũng sử dụng mô hình Freemium 100% phụ thuộc vào mô hình kinh doanh và công nghệ NFT sẽ gặp nhiều vấn đề và rất hạn chế - dẫn đến sự thất bại khi ra mắt.

Các mô hình NFT với giá trị cơ sở từ nền tảng của chúng tôi đã thấm nhuần giá trị nội tại để giảm thiểu các vấn đề giới hạn hiện tại với các mô hình NFT do đặt giá thủ công dựa trên các giá trị được sản xuất hoàn toàn không xác định.

Tuy nhiên, điều mang tính cách mạng hơn và chưa từng đạt được là cấu trúc này cho phép và kích thích khả năng mở rộng. Bằng cách game hóa tính năng khai thác thanh khoản và tạo ra các Giá trị cơ sở có nguồn gốc thực sự trong NFT của chúng tôi bằng cách sử dụng Mô hình Logic Kinh tế Tự động độc quyền của chúng tôi, chúng tôi mang đến cơ hội để cuối cùng vượt qua các vấn đề về khả năng mở rộng và cung cầu kinh tế thực sự hạn chế NFT, cho phép ngành này đạt được mục đích sử dụng phổ biến và mang thương hiệu đặc biệt của chúng tôi về việc quản trị cộng đồng (AnRKey X ™) đối với thế giới.

Về bản chất, chúng tôi thực sự đã cấu trúc các mô hình NFT của mình để mô phỏng trường hợp sử dụng duy nhất hiện tại của công nghệ blockchain,  thứ đã thực sự mở rộng quy mô và được áp dụng hàng loạt cho đến nay: giao dịch tiền điện tử. Do đó, chúng tôi định vị chúng để có chức năng thực sự và có thể tận dụng tối đa.