NFT là gì?

Các token không thể thay thế (NFT) đã và đang tiếp quản DeFi và game - với một lý do chính đáng. Các token này nổi bật so với các tài sản kỹ thuật số khác như tiền điện tử theo một số cách, làm cho chúng độc đáo và phù hợp để sử dụng trong các hệ sinh thái và môi trường ảo.

Đầu tiên, để hiểu về NFT, chúng ta nhìn vào tên. NFT là một token kỹ thuật số, nhưng nó không thể thay thế được - có nghĩa là nó không thể hoán đổi cho nhau với các tài sản khác cùng loại. Ngược lại, tiền pháp định và tiền điện tử có thể thay thế được - bạn có thể trao đổi một tờ 10 đô la cho một tờ tiền khác hoặc 1 ETH cho một tờ tiền khác và nó sẽ có cùng giá trị và tiện ích, mặc dù nó là một tài sản khác với một số/mã nhận dạng khác. Do đó, các NFT là duy nhất với nhau, ngay cả khi chúng nằm trong cùng một nhóm hoặc tập hợp, và chúng không thể thay thế cho nhau.

Trên thực tế, NFT nổi bật so với các tài sản kỹ thuật số khác theo ba cách chính: chúng là duy nhất, hiếm và không thể phân chia. Như chúng tôi đã chỉ ra và như tên gọi, các NFT là duy nhất với nhau. Do siêu dữ liệu của loại nội dung này, nó không thể được hoán đổi với một NFT khác, ngay cả khi nó từ cùng một nền tảng - chúng đại diện cho những thứ khác nhau, chẳng hạn như các tác phẩm nghệ thuật kỹ thuật số khác nhau. NFTs cũng nổi bật bởi sự hiếm có, do tính độc đáo của chúng. Điều này mang lại cho chúng một giá trị cao và khiến chúng trở nên hấp dẫn như những món đồ có thể sưu tập được. Cuối cùng, các NFT là không thể phân chia. Trong khi đô la có thể được chia thành xu và ETH và các loại tiền điện tử khác có thể được chia nhỏ xuống cấp độ thập phân, NFT không thể được chia thành nhiều phần nhỏ hơn.

Ba đặc điểm chính này cũng mang lại cho NFT một số lợi ích. Chúng đại diện cho quyền sở hữu và không thể bị tước đoạt khỏi người dùng - không giống như cách nhiều nền tảng kỹ thuật số khác có thể lấy đi các vật phẩm kỹ thuật số và quyền sở hữu từ người dùng. Hơn nữa, chúng có thể trao đổi trên thị trường kỹ thuật số, có nghĩa là người dùng có thể thu được giá trị từ chúng bằng cách bán. NFT cũng được xác thực và bảo vệ chống lại hàng giả, nhờ sự bảo mật của nền tảng blockchain của chúng, có nghĩa là cơ hội gian lận được loại bỏ, đảm bảo giá trị duy trì và tính xác thực của NFT.

Do những đặc điểm này, NFT đã trở nên phổ biến để đại diện cho những thứ ngoài các tài sản truyền thống cơ bản đơn giản. Mặc dù tiền pháp định có thể được hỗ trợ bởi kim loại quý và tiền điện tử thường được hỗ trợ bởi tài sản của công ty mẹ, nhưng NFT thường đại diện cho một cái gì đó ít truyền thống hơn. Các trường hợp sử dụng NFT vẫn có thể bao gồm tài sản trong thế giới thực, nhưng cũng liên quan đến việc đại diện cho thành tích, vé sự kiện, vật phẩm trong game và bộ tăng sức mạnh (boost) cũng như đồ sưu tầm ảo. Vì chúng rất phù hợp tối ưu với hệ sinh thái kỹ thuật số, chúng đã trở thành một lực lượng chính trong DeFi và game.

Vì AnRKey X hợp nhất hai trường này nên NFT có thể cung cấp một loạt các ứng dụng quan trọng và có tác động trên nền tảng của chúng tôi; những token tiên tiến này hoạt động để ghi nhận những thành tích trong game, tặng thưởng cho người dùng, đại diện cho sự thúc đẩy, hiển thị các tác phẩm nghệ thuật và cung cấp cho người dùng giá trị đích thực.