AnRKey X khắc phục các vấn đề về khả năng mở rộng như thế nào?

Một vấn đề gần đây khiến nhiều blockchain nổi bật phải đối mặt là khả năng mở rộng bị hạn chế. Các chain base (layer 1) như Ethereum và Bitcoin đã trở nên vô cùng phổ biến, dẫn đến lượng lớn các phép tính phải được thực hiện trên chain để tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch dữ liệu và tiền. Thách thức tính toán khổng lồ này đã chứng tỏ sức ép đối với các chain base này, gây ra sự chậm trễ trong giao dịch và giá gas tăng vọt.

Layer 2 đã xuất hiện như một giải pháp cho những vấn đề của khả năng mở rộng này. Công nghệ này bổ sung thêm lớp mã hóa thứ hai vào chain base (layer 1). Các giao thức hoạt động dọc theo layer 2 của một blockchain thực hiện các phép tính dọc theo lớp đó. Điều này làm giảm gánh nặng cho chain base, tăng tốc độ giao dịch và ngăn ngừa phụ phí gas. Kết quả là khả năng mở rộng được cải thiện cho các giải pháp layer 2 cũng như các chain base mà chúng hoạt động cùng, cho phép nhiều người dùng tham gia hơn mà không gặp bất kỳ giới hạn nào.

AnRKey X hoạt động dọc theo chain Ethereum, nhưng làm bằng cách sử dụng chain Polygon (trước đây là Mạng Matic) - một giải pháp layer 2. Polygon cung cấp các sidechains cho các chain trên Ethereum để thực hiện các tính toán và giao dịch của chúng. Một sidechain Polygon duy nhất có thể xử lý 216 mỗi block, một số lượng đáng kinh ngạc so với các chain base hiện có. Bằng cách sử dụng Polygon, AnRKey X có thể đảm bảo tốc độ giao dịch cao với chi phí thấp, chuyển những lợi ích này cho người dùng. Hơn nữa, điều này cho phép chúng tôi vượt qua mọi giới hạn về khả năng mở rộng - vì vậy bất kỳ ai muốn chơi game m$port của chúng tôi đều có thể tham gia và hệ sinh thái của chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển mà không bị cản trở.