Lightpaper

AnRKey X giúp hàng tỷ người chơi trên khắp thế giới dễ dàng kiếm tiền từ việc chơi game, tham gia sở hữu và kiếm tiền thật.

Công nghệ của chúng tôi là Giao thức gDEX, Sàn giao dịch game tài chính phi tập trung, dựa trên nền kinh tế game xã hội được mã hóa tự trị Web3 sử dụng các liquid NFT. Chúng tôi kích hoạt thương mại p2p không cần sự tin cậy, cho phép tất cả những người tham gia chia sẻ giá trị mà họ tạo ra.

Giao thức không cần cấp phép cho phép tận dụng sức mạnh cho vay đối với bất kỳ pool DeFi thanh khoản nào hoặc thị trường tài chính thông qua các sản phẩm tài chính được chuyển thành game trong khi áp dụng token economics được cơ giới hóa cho phép khả năng mở rộng chính thống của các thị trường NFT mới nổi

Tìm hiểu chuyên sâu về Giao thức gDEX với lightpaper của chúng tôi. 

mceclip0.png