Phần thưởng nền tảng

Ngoài vô số phần thưởng trong game, AnRKey X cung cấp cơ hội để người chơi kiếm được phần thưởng có thể được sử dụng trên các game m$port khác nhau trong nền tảng của chúng tôi. Cụ thể, điều này bao gồm các Oracle Shards và NFT thành tích.

Oracle Shards được phân phối dưới dạng phần thưởng khi chơi các minigame khác nhau trong các game m$port của chúng tôi, bao gồm Battle Wave 2323. Người chơi có thể giao dịch các Oracle Shard này để lấy NFT - trong đó, bạn càng giao dịch nhiều Shard, NFT càng mạnh hơn và bạn có thể kích hoạt mức boost APY cao hơn. Kiếm các Oracle Shards này trên các game khác nhau của chúng tôi và sử dụng chúng làm phần thưởng trong các game yêu thích của bạn.

NFT cho thành tích cũng có thể kiếm được và sử dụng trên các game khác nhau. Những token này thể hiện sức mạnh của bạn trong các game và mở khóa các phần thưởng độc quyền. Ví dụ: 50 người chiến thắng trong Thử nghiệm Beta công chúng của chúng tôi sẽ được chọn ngẫu nhiên để nhận Founder Achievement NFTs rất hiếm và mạnh, trị giá $539 mỗi người. Những NFT này cung cấp cho người chiến thắng quyền truy cập độc quyền vào thử nghiệm beta Battle Wave 2323 và hơn thế nữa. 1 trong số 50 người chiến thắng cũng sẽ nhận được $1,337 trị giá $ANRX qua airdrop.

Cùng với nhau, các phần thưởng nền tảng này giúp hợp nhất hệ sinh thái AnRKey X m$ports, mang lại cơ hội thu nhập thêm để tận dụng theo cách mà người chơi thấy phù hợp - chào mừng bạn đến với một thế giới hoàn toàn mới của game DeFi.