Kiến trúc Xếp lớp - Các thành phần của gDEX

 

Giao thức AnRKey X gDEX cho phép chơi game “chơi để kiếm tiền” và sự phát triển của bên thứ 3 của game DeFi Dapps và NFT có thể mở rộng bằng cách sử dụng token economy được thiết kế và kiến trúc thuật toán xếp lớp.

Giao thức là một sự kết hợp có thể mở rộng được xây dựng trên L1/L2 (Ethereum) để có tốc độ giao dịch tối đa, phí gas tối thiểu với khả năng swap crosschain cho NFT (token không thể thay thế) và FT (token có thể thay thế). GDEX là nền tảng cốt lõi và nền tảng công nghệ của chúng tôi gồm 8 lớp thuật toán sử dụng các smart contract mà tất cả các sản phẩm và giải pháp của chúng tôi đều được xây dựng trên đó.

Giao thức gDEX là mô-đun, cho phép có chức năng giống như một “khối xây dựng”, trong đó các nhà phát triển có thể tạo Dapp game DeFi và có thể dễ dàng tích hợp vào hệ sinh thái như 1 thể thống nhất bằng cách sử dụng token $ANRX.

Để tìm hiểu thêm về giao thức gDEX, hãy đọc lightpaper của chúng tôi.