Các đường link cộng đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm thêm thông tin về AnRKey X, coin arcade $ANRX và bộ sản phẩm tích hợp và giải pháp công nghệ của chúng tôi, hãy xem các kênh xã hội và cộng đồng của chúng tôi:

Các Websites:

  • AnRKey X - Tất cả mọi thứ về AnRKey X
  • Battle Wave 2323 - Chơi để kiếm tiền và trở thành chủ sở hữu trong nền kinh tế game xã hội dựa trên DeFi
  • Newsletter - Đăng ký để nhận tin tức thú vị, sản phẩm và phần thưởng NFT mới từ AnRKey X

Các kênh social:

  • TwitterFacebook của chúng tôi để nhận những cập nhật ngắn gọn, mới nhất
  • Medium của chúng tôi dành cho các bài báo và cập nhật chuyên sâu về nền tảng
  • Các bản cập nhật độc quyền và khả năng trò chuyện với team của chúng tôi và những người dùng khác trên Telegram CommunityTelegram News
  • Tham gia Discord để chọn team của bạn và chơi Battle Wave 2323, cũng như tham gia vào các cuộc trò chuyện với cộng đồng và nhận hỗ trợ ..
  • Tham gia Battle Zone trên Twitch để chơi các game thường xuyên hàng tuần, live streams với nhóm AnRKey X và hơn thế nữa.

$ANRX Token Resources: