Cách kết nối MATIC từ L1 sang L2 cho Gameplay

MATIC L1 ĐẾN L2 $ANRX L1 ĐẾN L2 BSC ĐẾN ETH

Để sử dụng token MATIC cho các game AnRKey X, bạn cần kết nối sang L2.

Bắt đầu bằng cách theo đường link này, MATIC Network Bridge - https://wallet.matic.network/login/

Khi bạn đã vào đường link, hãy nhấp vào menu thả xuống đầu tiên để chọn token MATIC để chuyển khoản tiền từ Ethereum sang Polygon.

mceclip0.png

Tiếp theo, nhập số lượng MATIC mà bạn muốn chuyển từ L1 sang L2 và nhấp vào Transfer.

mceclip1.png

Một cửa sổ thông báo sẽ xuất hiện. Bấm Continue.

mceclip2.png 

Tiếp theo, nhấp vào continue trên cửa sổ tổng quan chuyển khoản.

mceclip3.png

Sau đó, bạn sẽ được nhắc xác nhận việc chuyển MATIC từ L1 sang L2

mceclip4.png

Tiếp theo, bạn sẽ cần xác nhận chuyển khoản từ trong ví MetaMask của mình

mceclip5.png 

Cuối cùng, bạn sẽ cần xác nhận giao dịch gửi tiền lần cuối trong mạng MATIC

mceclip6.png