Cách nhận MATIC

Làm theo các bước sau để nhận $ MATIC bằng cách sử dụng Uniswap trên Ethereum lớp 1. Nếu bạn đã có MATIC ở lớp 1 và cần kết nối nó với lớp 2 để chơi trò chơi, hãy làm theo các hướng dẫn sau.

Lớp 1 (Ethereum) Lớp 2 (Polygon)
Làm theo các bước sau để nhận $MATIC bằng Uniswap:

Để nhận MATIC, hãy sử dụng Uniswap để swap từ bất kỳ token nào sang MATIC bằng cách sử dụng URL này: https://app.uniswap.org/#/swap

Đầu tiên hãy kết nối ví MetaMask của bạn với Uniswap:

mceclip0.png

Sau đó, nhấp vào menu thả xuống đầu tiên để chọn token bạn muốn swap

mceclip2.png

Tiếp theo, bạn sẽ nhấp vào menu thả xuống thứ hai và tìm kiếm MATIC

mceclip3.png

Điều này sẽ yêu cầu xác nhận việc sử dụng token MATIC, được lấy từ dữ liệu CoinGecko

mceclip4.png

Tiếp theo, nhập số tiền mong muốn và nhấn swap:

mceclip5.png

Để hoàn tất việc swap, bạn sẽ cần xác nhận việc sử dụng source token của mình trong Uniswap, sau đó thực hiện hai xác nhận.

Xác nhận đầu tiên là trong Uniswap:

mceclip6.png

Xác nhận thứ hai là trong MetaMask:

mceclip7.png  

Sau khi cả hai xác nhận được thực hiện, bạn có thể thêm MATIC vào MetaMask của mình: 

mceclip8.png