Trước khi bạn bắt đầu

Cho dù bạn là người mới sử dụng tiền điện tử hay chỉ muốn xem lại, các tài nguyên sau đây sẽ giúp bạn hiểu cách chuẩn bị để chơi Battle Wave 2323 cũng như các game và công cụ AnRKey X khác.

Đừng quên kết nối các token của bạn từ ETH sang Polygon (Matic) để chơi game!

Cách nhận ETH

Cách nhận MATIC

Cách nhận $ANRX

Cách chuyển sang mạng Ethereum

Cách chuyển sang mạng Matic

Cách bắt cầu MATIC từ L1 đến L2 cho Gameplay

Cách bắt cầu $ANRX từ L1 đến L2 cho Gameplay

Thêm $ANRX vào Ví MetaMask

Thêm $ANRX vào Trust Wallet

Thêm $ANRX vào Arkane Wallet

Cách kết nối ví của bạn với Matic/Polygon

Battle Wave 2323 LP Token Pools

Cách nhận token LP trên Uniswap