Cách nhận ETH

Người dùng có thể nhận $ETH vào ví MetaMask của họ bằng cách mua nó, gửi nó vào ví của họ từ một ví hoặc sàn giao dịch khác hoặc swap với các loại tiền điện tử khác.

Khi mua $ETH trực tiếp từ MetaMask, Wyre và Transak là các giải pháp tích hợp tại chỗ.

Làm theo các bước sau để mua $ETH bằng MetaMask:

  • Mở Ví MetaMask của bạn
  • Nhấp vào "Buy"

mceclip0.png

  • Nhấp vào “Continue with Wyre” và làm theo hướng dẫn để mua $ETH bằng Apple Pay hoặc Bank Transfer/Debit. Các tùy chọn này sẽ khác nhau tùy thuộc vào vị trí của bạn.
     
 

Làm theo các bước sau để gửi $ETH vào ví MetaMask của bạn:

  • Mở Ví MetaMask của bạn
  • Nhấp vào "Mua"

mceclip1.png

Nhấp vào “View Account” và MetaMask sẽ hiển thị địa chỉ ví $ETH của bạn để gửi tiền.