กลไกรางวัลของเกม

Battle Wave 2323 ถูกออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการเล่นเกมแบบทีม ด้วยโครงสร้างรางวัล APY ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยทีมที่เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่ม APY ต่างๆ และผู้ที่ประสานงานกันในทีมในการดำเนินกิจกรรมเสริมตามช่วงเวลาต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ