วิธีซื้อตัวเพิ่ม APY

ก่อนอื่น เข้าไปที่ “DASHBOARD ของฉัน”

ด้านล่างสุดของหน้านี้ คุณจะสามารถดูตัวเพิ่ม APY ที่สามารถซื้อได้สำหรับทีมของคุณ - รวมถึง Arms boosts แพ็ค Sacred Relic หรือแพ็ค Super Sacred Relic โดยที่แต่ละแพ็คจะมีราคาระบุไว้ คลิกที่ Boost ที่คุณต้องการ popup จะปรากฎขึ้น:

จากนั้นคลิก “ยกเลิก” หรือ “ยืนยัน” เพื่อซื้อ