การตรวจสอบโดย CertiK

การตรวจสอบแพลตฟอร์ม smart contract และ Token contracts แบบเต็มรูปแบบนั้นดำเนินไปอย่างสำเร็จลุล่วงโดย CertiK บริษัทรักษาความปลอดภัยชั้นนำของบล็อคเชน

ดู การตรวจสอบ token contract และ Battle Wave 2323 ของเราได้ที่นี่