วิธีการเปลี่ยนเป็น Ethereum Network

เพิ่มเครือข่าย Matic/Polygon Network เปลี่ยนไปใช้เครือข่าย Ethereum เปลี่ยนเป็น Matic/ Polygon Network

Polygon หรือที่ก่อนหน้านี้มีชื่อเรียกว่า Matic Network อำนวยความสะดวกในการถ่ายโอน โทเค็นในลักษณะที่ปรับขนาดได้ รวดเร็ว และราคาถูก AnRKey X ใช้ Polygon เพื่อปรับใช้กับ smart contracts ของเรา โดยใช้เพื่อเปิดใช้งานการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์จากเลเยอร์ 1 เป็นเลเยอร์ 2 ของ Ethereum รวมถึงธุรกรรมการเล่นเกมที่รวดเร็วและราคาไม่แพง

ไปที่เว็บไซต์ https://wallet.matic.network/ เพื่อเชื่อมต่อกับ Polygon จากนั้นลงชื่อเข้าใช้โดยใช้กระเป๋าตังใดกระเป๋าตังหนึ่งต่อไปนี้:

เมื่อลงชื่อเข้าใช้แล้ว คุณจะเห็น popup ที่มีสะพานทั้งสองเชื่อมต่อ Matic เข้ากับ Ethereum เมื่อปิด popup นี้ คุณจะสามารถมองเห็นยอดFmg8Hoทั้งหมดของคุณทั้งจากกระเป๋าตัง Matic และ กระเป๋าตัง Ethereum

Popup จะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติเพื่อให้คุณเพิ่มเครือข่าย Matic/Polygon หากคุณไม่ได้รับ popup หรือปิด popup ไปโดยไม่ได้ตั้งใจ คุณสามารถทำตามคำแนะนำด้านล่างเพื่อเพิ่มเครือข่าย Matic/Polygon ด้วยตนเอง:

คลิกที่ปุ่มเลือกเครือข่ายที่ด้านบนของแอพ MetaMask จากนั้นเลือก “Custom RPC”.

จากนั้นใส่ข้อมูลด้านล่าง:

Matic Network

https://rpc-mainnet.maticvigil.com

137

MATIC

https://polygonscan.com/

 

คลิก "Save" ถึงตอนนี้คุณได้ทำการเชื่อมต่อกับเครือข่ายหลัก Matic/Polygon แล้ว