AnRKey X มีวิธีรักษามูลค่าโทเค็นอย่างไร

เพื่อให้ผู้ใช้ของเรามั่นใจในความยั่งยืนของระบบนิเวศของเราและการเพิ่มขึ้นของมูลค่าอย่างต่อเนื่อง เราได้จัดทำตัวชี้วัดต่างๆ เพื่อรักษามูลค่าโทเค็นเหรียญอาร์เคด $ANRX ของเรา โดยเราใช้หลักความสมดุลของภาวะเงินเฟ้อและภาวะเงินฝืดที่ส่งผลกระทบต่อโทเค็นนี้ เพื่อคงระดับแรงเงินเฟ้อให้มีค่าประมาณสองเท่าของเงินฝืดอย่างต่อเนื่อง

ภาวะเงินเฟ้อเรียกได้ว่าเป็นแรงผลักดันที่ส่งผลให้เกิดการซื้อหรืออำนวยความสะดวกในการซื้อ $ARNX โดยพิจารณาจาก 6 องค์ประกอบต่อไปนี้:

  1. การซื้อแพ็คเกจสำหรับ Sacred Relic NFTs
  2. ราคาพื้นฐานของ NFT ทั้งหมด
  3. อัตราค่าเสื่อมราคาของผลตอบแทน NFT
  4. การสุ่มแจก Golden Chalice NFTs
  5. ปริมาณของ Golden Chalice NTFs
  6. การจำกัดจำนวนของ NFT สำหรับแจกจ่ายและถือครอง

เมื่อพิจารณาจากองค์ประกอบเหล่านี้ ภาวะเงินเฟ้อบน $ANRX นั้นเกิดจาก (1) ความลึกและ (2) มูลค่าของ AnRKey X NFT ในแง่ของ $ANRX ความลึกขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างราคาและปริมาณของโทเค็น ซึ่งกำหนดไว้สำหรับการสร้าง LP สำหรับโทเค็นบน Uniswap ความลึกช่วยอำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนโทเค็นอื่น ๆ เป็น $ANRX อย่างราบรื่น ทำให้เกิดแรงกดดันต่อเหรียญอาร์เคด แน่นอนว่ามูลค่าของ NFT ในรูปของ $ANRX นั้นคำนวณจากมูลค่ารวมของ NFT ทั้งหมดและมูลค่าของพวกมันเมื่อแปลงเป็น $ANRX (โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน/การซื้อในปัจจุบันระหว่าง $ANRX และ Sacred Relics และ Golden Chalices)

ภาวะเงินฝืดเป็นส่วนหนึ่งของกลไกโทเค็นที่ส่งผลให้มีการแจกจ่ายหรือขาย $ANRX  แรงเหล่านี้มาจากการคำนวณที่ซับซ้อนมากขึ้นของค่าเสื่อมราคาของ $ANRX ที่เกิดขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป อันเป็นผลมาจากการแจกจ่ายรางวัล $ANRX หรือการขาย $ANRX เราคำนึงถึงตัวแปรจำนวนหนึ่งเพื่อให้ได้ภาพที่แม่นยำของภาวะเงินฝืดที่โทเค็นของเราต้องเอาชนะ ดังนั้น การคำนวณภาวะเงินฝืดของเราจะพิจารณาจำนวนที่อยู่ของผู้ใช้ทั้งหมด จำนวนรวมของ Sacred Relic และ Golden Chalice NFT ขีดจำกัดบนในการแจกจ่ายและความพร้อมใช้งานของ NFT เหล่านี้ มูลค่าปัจจุบันและอนาคตของ NFT เหล่านี้ในรูปของ $ANRX อัตราการคิดค่าเสื่อมราคาและระยะเวลา และการกระจาย $ANRX รวมถึงองค์ประกอบอื่นๆ

 

การคำนวณเหล่านี้ค่อนข้างซับซ้อน แต่ก็คุ้มค่ากับความพยายามอย่างแท้จริง ผ่านโครงสร้างพื้นฐานของโทเค็นและระบบนิเวศโทเค็นของเรา ภาวะเงินเฟ้อเหล่านี้ถูกกำหนดให้เป็นสองเท่าของภาวะเงินฝืดใน $ANRX สิ่งนี้ทำให้แน่ใจได้ว่ามูลค่าจะไหลเข้าสู่โทเค็น $ANRX อย่างต่อเนื่อง ซึ่งหมายความว่าทั้งโทเค็นและการมีส่วนร่วมในเกม m$ports ของเราจะมีคุณค่ามากขึ้นสำหรับผู้ใช้