Lightpaper

AnRKey X ช่วยให้ผู้เล่นหลายพันล้านคนทั่วโลกสามารถสร้างรายได้จากการเล่นเกม มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของ และรับเงินจริงได้อย่างง่ายดาย

เทคโนโลยีของเราคือ gDEX Protocol ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มเกมทางการเงินแบบกระจายอำนาจตามระบบเศรษฐกิจเกมโซเชียลที่เข้ารหัสแบบอัตโนมัติของ Web3 โดยใช้ NFT ที่มีสภาพคล่อง เราเปิดใช้งานการซื้อขายบน p2p ซี่งเป็นระบบที่ไม่ต้องใช้ความไว้วางใจ ให้ผู้เข้าร่วมทุกคนได้เข้ามาแบ่งปันคุณค่าที่พวกเขาสร้างขึ้น

โปรโตคอลที่ใครก็สามารถเข้าถึงได้ (permissionless protocol) อนุญาตให้มีการใช้ประโยชน์จากอำนาจการให้กู้ยืมแก่ DeFi pool ที่มีสภาพคล่อง หรือ ตลาดการเงินผ่านผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่แปลงเป็นเกม ในขณะที่ใช้ระบบเศรษฐกิจโทเค็นแบบกลไกเพื่อให้สามารถปรับขนาดหลักของตลาด NFTที่ เกิดขึ้นใหม่ได้

เรียนรู้เกี่ยวกับโปรโตคอล gDEX เชิงลึกจาก lightpaper ของเรา