แผนงาน

ในฐานะที่เป็นผู้ขับเคลื่อนรายแรก เรากำลังขับเคลื่อนนวัตกรรมอุตสาหกรรมของผลิตภัณฑ์แบบบูรณาการและระบบนิเวศทางเทคโนโลยีในทุกๆ ก้าว เป้าหมายไทม์ไลน์หลักของเราสามารถสรุปได้ดังนี้: