วิธี Bridge MATIC จาก L1 ไปยัง L2 สำหรับการเล่นเกม

MATIC L1 ถึง L2 $ANRX L1 ถึง L2 BSC ถึง ETH

เพื่อใช้ MATIC token สำหรับเกมต่าๆของ AnRkey X คุณต้องทำการ bridge ไปยัง L2

เริ่มต้นโดยการไปที่ลิ้งก์นี้เพื่อไปยัง MATIC Network Bridge https://wallet.matic.network/login/

เมื่อคุณไปตามลิงก์แล้ว ให้คลิกเมนูดรอปดาวน์แรกเพื่อเลือก MATIC token เพื่อย้ายเงินจาก Ethereum ไปยัง Polygon

จากนั้นใส่จำนวน MATIC ที่ต้องการจะ Bridge จาก L1 ไปยัง L2 แล้วคลิก transfer

หน้าต่างแจ้งเตือนจะปรากฎขึ้น กดเลือก Continue 

จากนั้น คลิก continue บนหน้าต่าง Transfer Overview

จากนั้นคุณจะได้รับแจ้งให้ยืนยันการโอน MATIC จาก L1 ไปยัง L2

จากนั้น ทำการยืนยันการโอนภายในกระเป๋าตัง MetaMask ของคุณ 

สุดท้าย คุณจะต้องยืนยันการฝากเงินเป็นครั้งสุดท้ายภายใน MATIC network