MINIMUM NA MGA KINAKAILANGAN SA SOFTWARE

Ang mga sumusunod ay mga minimum na irerekomendang specs ng iyong software…

Pinakabagong bersyon ng iyong Chrome o Firefox browser

Pinakabagong bersyon ng MetaMask para sa iyong napiling browser

Ito ang mga kinakailangan mong gawin kung sakaling hingin ng isang miyembro ng aming support team ang mga teknikal na detalye ng iyong browser…

  1. Bisitahin ang mga sumusunod na site upang kopyahin ang iyong natatanging URL ng web browser: https://www.whatismybrowser.com/
  2. Kopyahin ang URL sa dashboard

3. Ipadala ang iyong nakopyang URL sa miyembro ng AnRKey X sa pamamagitan ng support ticket, mapabago man o luma: https://anrkeyx.zendesk.com/hc/en-us/requests/new