MECHANICS NG GANTIMPALA SA LARO

Ang Battle Wave 2323 ay ginawa upang hikayatin ang gameplay ng bawat koponan, kasama ang APY rewards structure na pabor sa mga kalahok ng APY-boosting game actions, at sa mga nagpapakita ng koordinasyon sa grupo upang maisagawa ang iba’t-ibang time-based team boosting activities.