DEFI GAMING COALITION

Ang DeFi Gaming Coalition ay isnag komunifad ng innovative leaders, technological rebels at mga gaming enthusiasts at DeFi experts. Ang aming bisyon ay mapadali ang paglaki ng ganing industry sa DeFi world ksama ang NFT at iba pang innovation na unique lamang sa DeFi. Sa ganitong paraan, kami ay gumagawa ng decentralized token-based na ekonomiya pra sa gaming enthusiaists kung saan maaaring mapiga ang kanilang uhaw sa isang competitive environmeny havang nag-eenjoy sa makabagong financial services.

Ang misyon ng DeFi Gaming Coalition ay sirain ang hadlang sa mass adoption at scalability ng DeFi technology sa pamamagitan ng gamification ng liquidity needs ng user. Kami ay matinding naniniwala sa provision ng liquidity mining, mga NFT at iba pang unique na serbisyo ng DeFi sa ilalim ng iisang bubong ang magiging kinabukasan, hindi lamang ng gaming industry kundi pata ni na sa mundong pampinansyal.

Para sa mas marami png impormaayon tungkol sa aming organisasyon, iclcik ang DeFi Gaming Coalition website at ang aming  Medium page dedicated to DGC updates.