CERTIK AUDIT

Isang matagumpay na plataporma ng smart contract at token contracts audits ang nakumpleto ng nangungunang Blockchain security firm, ang CertiK.ull and successful platform smart contract and token contracts audits have been successfully completed by leading Blockchain security firm, CertiK.

Upang makita ang aming token contract at  Battle Wave 2323 smart contracts audit, pindutin ITO.