NFT bilang Premyo

Kamakailan lang, ang mga non-fungible tokens (NFTs) ay ginimbal ang  DeFi at gaming worlds.

Ang mga kakaibang tokens na ito ay namumukod tangi  kumpara sa ibang digital assets sa iba't ibang paraan. Unang-una, hindi sila sinusuportahan ng pool of underlying assets gaya ng digital assets sa halip nirerepresenta ng ibang bagay gaya ng digital artwork, an achievement, event access, a boos, o isang digital item. Ang mga token na ito ay kakaiba bawat isa at hindi napagpapalit ng ibang token na parehas ng uri. Ang resulta ay isang ultra-rare, multifunctional, at visually appearing token na bagay na bagay gamitin sa digital world gaya ng AnRKey X.

Upang mas higit pang matutunan tungkol sa aming NFTs at ang napakaraming benipisyong naihahatid nito sa aming manlalaro, bisitahin ang mga links na ito:

 

Mga Premyo sa Plataporma

 

Mga Premyo sa In-Game