Mga Achievement NFT para sa Permanenteng Kredibilidad at Tunay na Halaga

Isa sa mga maraming gamit ng mga NFT sa plataporma ng AnRKey X ay ang itepresenta ang mga achievement. Ang non-fungible token ay ang mga mainam na kagamitan upang maisakatpuran ang tagumpay sa plataporma dahil sila ay napatunayan, permanente at tunay na may halaga.

Ang mga Achievement NFT ay maaring makamit at magamit sa iba’t ibangmga laro, mula sa batay-sa-oras o batay sa dami at batay sa kakayahan na mga aksyon.  Ang mga tokens na ito ay nagpapakita ng iyong galling sa mga laro at maaari kang mag-unlock ng mga exklusibong papremyo. Isang pasasalamat sa basehan ng blockchain, ang mga tokens ay agad agad at awtomatik na napapatunayan at hindi nape-peke o kinokopya—ibig sabihin, talagang napaptunayan ang iyong mga tagumpay sa laro. Ang mga NFT ay permanente dahiol sa konstruksyon nito at hindi kailanman mailalayo o maiaalis sa mga gumagamit nito o kahit sinuman o anumang plataporma. Kaya naman, ang mga nagmamay-ari nito ay mananatiling may-ari ng mga tokens kailanman, at walang takopt na mawala o nakawin ito. Ang panghuling benepisyo ng mga NFT ay ang kanilang tunay na halaga. Hindi lamang nagsisilbing mga bonus ang mga Achievement NFT sa aming m$ports na mga laro, ito’y meron ding tunay na halaga, na hinahatid  gamit ang Derived Based (DBV) formula.

Isa sa aming mga Achievement NFT ang Founder Achievement NFT. 50 ang mananalo mula sa aming Public Beta Testing na random na pinili upang magkamit ng pinakabihirang at pinakamataas na Founder Achievement NFT na naghahalagang $539 kada isa. Ang mga NFT na ito ay nagbibigay ng eksklusibong access sa aming beta test para sa Batle Wave 2323 at sa marami pang iba. At isa sa mga 50 na mananalo ay magkakamit ng $ANRX airdrop na nagkakahalagang $1,337.

Abangan ang marami pang Achievement NFT drop—di mo gugustuhing ma-miss ang pagkakataon upang patunayan ang iyong galling sa DeFi gaming at umani ng mga papremyo!