Governance

A Community Driven Protocol

Governance - mag-stake upang makakuha ng impluwensya saekonomiya ng gDEX Protocol:

  • Ang Governance voting rights power ay kina-kalkula pro-rata sa halaga ng $ANRX na na-stake
  • Pag-apruba ng komunidad na magdagdag ng panibagong liquidity pools sa mga laro ng AnRKey X DeFi
  • 3rd party developed Dapp na mga laro ay inaapruba ng komunidad
  • Ang mga gumagamit ay nagbabahagi sa gDEX Protocol fee revenue
  • Ang aming NFT utilities ay may kasama ring bonus governance rights points sa pamamagitan ng pag-stake at utilize sa mga laro

Pondo sa $ANRX Arcade Coin Allocation:

2.5% ng $ANRX is magagamit para sa pagpapaunlad ng komunidad, game Dapp developers at mga tagalikha ng gaming NFT asset para ma-launch ang kanilang sariling produkto sa aming gDEX platform, i-incentivize ang paglaki  ng ecosystem