TOKENOMICS

Ang $ANRX ay ipinapamahagi sa paraang inuuna ang komunidad ng AnRKey X at ecosystem, na binibigyang diin ang mga papremyo at pag-incentivize pati na rin ang pagpapatuloy na pagpapaunlad sa ecosystem.

Ang $ANRX ay ipinapamahagi sa sumusunod na alokasyon:

Tingnan ang aming Tokenomics sa pamamagitan ng pag-download ng PDF sa ibaba:

AnRKey X Tokenomics

Ang lahat ng pribadong bentahan ng tokens ay nairelease mula nung apat na buwan matapos ang pampublikong bentahan: (Abril 12, 2021).

Detalye at suplay ng $ANRX Token:

$ANRX Token Details and Supply:

Token Type:

ERC-20

Initial Circulation:

17,550,000

Total Supply:

200,000,000 ANRX

Initial Market Capitalization:

$438,750

Pre-Seed Round:

Fundraised:

$50,000

Date:

15-Sept-20

Price:

$0.005

Lock-up:

0% unlocked at TGE, after 2 months 50% release on bi-monthly basis

Seed Round:

Fundraised:

$120,000

Date:

2-Oct-20

Price:

$0.010

Lock-up:

5% unlocked at TGE, after one month 23.75% release on monthly basis over 4 months

Private Sale:

Fundraised:

$360,000

Date:

2-Oct-20

Price:

$0.018

Lock-up:

10% unlocked at TGE, after one month 22.5% release on monthly basis over 4 months

Private Sale II:

Fundraised:

$742,500

Date:

3-Oct-20

Price:

$0.0225

Lock-up

15% unlocked at TGE, after one month 28.33% release on monthly basis over 3 months

Public Sale:

Allocation

$125,000

Date:

7-Dec-20- 13-Dec-20

Price:

$0.025

Lock-up:

No

Personal Cap:

$500