Layunin ng $ANRX

Nilalayon ng AnRKey X na maengganyo ang mga manlalaro saan mang lupalop ng mundo para magbahagi sa halaga na kanilang nililikha. Ito ay sa pamamagitan ng pagbibigay insentibo or pag-iincentivize ang lahat ng sumasali para kumita ng totoong pera gamit ang $ANRX tokens. Maaari mong isiping ang AnRKEY X ay isang social network ng decentralized gaming kung saan ang mga sumasali ay nagiging may-ari sa AnRKey X ekonomiya ng social gaming sa pamamagitan ng paglalaro, pagbubuo at pagbebenta ng mga laro at gaming NFTs at pagkakitaan ang kanilang laro sa pagkuha ng $ANRX. Hindi lamang sila manalo ng premyo kundi pati na rin ang pagpapalaki ng halaga ng kanilang $ANRX sa paglipas ng panahon sa pamamagitan ng pagtutulong-tulong sa paglaro,  pakikipagkumpitensya at pagpanalo sa mga laro.

Ang misyon ng AnRKey ex ay ang gumawa ng ecosystem na pagmamay-ari at pinamamahalaan ng lumalaking komunidad ng gumagamit nito. Ito ang dahilan kung bakit mas naeengganyo ang mga manlalaro na panatilihin at palakihin ang kanilang mga kinikita sa pamamagitan ng paglalaro. Dahil sa pag-decentralize ng gaming at paggamit ng NFT gaming items, bumubuo ang AnRKey X ng nakakaengganyo at kasiyahang pampinansyal na ecosystem na perpekto sa mainstream adoption.

The $ANRX Token

Ang $ANRX token ay ang pinakapundasyon na ekonomic unit ng gDEX Protocol, ginagawang insentibo ang mga aksyon patungo sa mga koleksyo ng mgapapremyo at karapatan ng pagmamay-ari. Sa pinakaunang pagkakatao, ang mga gumagamit ng AnRKey X ay nagiging stakeholder sa demokratikong ekonomiya kung saan sila pwedeng sumali at magpalaki ng kinikita sa pamamagitan ng paggawa at paggamit ng tokenized assets.

Ang $ANRX ay isang medium ng pakikipagpalit upang makipagkalakal ng assets, bumubuo ng utility para sa token, habang nagiging proxy para sa price valuation. Sa parehong pagkakataon, $ANRX ay ginagamit bilang reward value driver para sa produksyon at paggamit ng tokenized goods at mga serbisyo. Ang tokenized ownership rights ay nakakamit sa gamit ang $ANRX sa paraan ng pakikipagtulungan at pantay na pagbabahagi  sa ecosystem ng mga gumagamit nito.

Upang masigurado ang transparent at pantay na karapatan sa pagmamay-ari AnRKey X Social Gaming Economy, ang $ANRX token ay kasulukuyang mayroong limang (5) kakaibang mga kagamitan:

Daluyan ng Palitan: ang  $ANRX ay nagsisilbing Web3 “arcade token” within our ecosystem, and is utilized by users for transactions (paggastos at pagkita)

  • DBV Driver: ang $ANRX ay proxy ng aming derived base value model, na nagtatanim ng tunay at saktong presyo at yield rewards value sa ekonomiya.
  • Governance: pinapayagan ng $ANRX tokens ang mga gumagamit nito na mamahala sa aming gDEX Protocol at pivotal na desisyon sa ekonomiya
  • Staking: ang $ANRX pwedeng i-stake para magkaroon ng papremyo, mga laro bilang produkto ng serbisyo, bayad sa gDEX Protocol revenue sharing, at governance influence,kung kaya bumababa ang nagpapalipat-lipat na supply ng token.
  • Incentivization:ini-incentivize ng $ANRX ang partisipasyon ng mga gumagamit nito sa pamamagitan ng paghabo ng kita at pagmamay-ari habang ini-engganyo ang mga developer ng laro at NFT, nagbibigay ng oportunidad na pagkakitaan ang kanilang mga gawa, na nagiging dahilan kung bakit sila nagiging stakeholder sa ekonomiya.

Ang kombinasyon ng mga laynin na ito ang naninigyrado sa matag na paggana ng sistema at ang pagtaas ng halaga ng $ANRX

Upang mas matuto tungkol sa $ANRX, basahin ang lightpaper.