PAGDAGDAG NG $ANRX SA METAMASK WALLET

MetaMask Trust Wallet Arkane/ Venly Wallet
Maaari mong ilagay ang iyong $ANRX sa mga digital wallets gaya ng MetaMask.

Gumawa ng account upang magdagdag ng $ANRX sa iyong MetaMask Wallet sa https://metamask.zendesk.com/hc/en-us. I-click ang “Sign-in”, ikalawa ay ang “sign-up”. Isulat sa mga box ang kumpletong impormasyon na hinihingi: 

 

Matapos mag-sign up at mag-sign in sa MetaMask website o app, idagdag ang $ANRX bilang custom token. I-click ang assets tab: 

Mag scroll down sa Account Page at i-click ang “Add Token”. I-click ang “Custom Token”.

Idagdag ang iba pang impormasyon sa form at pindutin ang next:

Token Contract Address: 0xCae72A7A0Fd9046cf6b165CA54c9e3a3872109E0

Token Symbol: $ANRX

Token Decimal: 18

Ngayon ay makikita mo na ang $ANRX sa iyong asset tab.

Matapos ang pag setup ng account maaari ka ng magdagdag ng $ANRX sa iyong wallet account sa pag-click ng “Add Funds”. Idagdag ang contract address para sa $ANRX o gamitin ang iyong wallet account sa pagbili ng $ANRX sa Uniswap.

Makikita mo na ngayon ang iyong $ANRX, ang halaga nito, at ang katumbas nito sa USD sa iyong Assets tab.

Para sa iba pang katanungan bisitahin ang: