PAANO LUMIPAT SA ETHEREUM NETWORK

Magdagdag ng Matic / Polygon Network Lumipat sa Ethereum Network Lumipat sa Matic / Polygon Network

Ang Polygon, o mas kilala dating Matic Network, ay nagpapadali sa pagpapalit ng tokens sa masukat, mabilis, at murang paraan. Ginagamit ng AnRKey X ang Polygon sa pagpapadala ng mga kontratang smart at pagpapapalit ng asset      mula layer 1 hanggang layer 2 ng Ethereum sa mabilis at murang transaksyon.

Bisitahin ang https://wallet.matic.network/ upang kumonekta sa Polygon. Mag sign in gamit ang mga sumusunod na wallets:

Sa oras na nakapag sign in na ay lalabas ang isang popup na naglalaman ng dalawang bridge na magkokonekta mula Matic tungo sa Ethereum at ang kahulugan nito. Sa pagsara mo nang popup ay makikita mo ang iyong balanse sa Matic Wallet at Ethereum Wallet.

Lalabas ang isang popup na magtatanong kung maaaring otomatikong idagdag ang Matic/Polygon Network. Kapag hindi mo nakita ang popup, o di sinasadyang maisara ang popup, maaari kang magpatuloy sa mga panuto upang manwal na idagdag ang Matic/Polygon Network:

I-click ang Network Selection button sa itaas na bahagi ng MetaMask app at pindutin

ang “Custom RPC”.

Isulat ang mga sumusunod:

Matic Network

https://rpc-mainnet.maticvigil.com

137

MATIC

https://polygonscan.com/

I-click ang “Save” at ika’y nakakonekta na sa Polygon/Matic mainnet.