PAANO KUMUHA NG $ANRX

Layer 1 (Ethereum) Layer 2 (Polygon)

Upang makakuha ng $ANRX mula sa AnRKey Games, kailangan iugnay ito sa L2. I-click ito upang malaman kung paano maiuugnay ang $ANRX mula L1 tungo L2.

Maaari mong mabili ang arcade coin $ANRX sa Uniswap, isang kilalang Decentralized Exchange (DEX).

Kinakailangan ang Ethereum wallet gaya ng MetaMask (karagadagang detalye at iba pa https://ethereum.org/en/wallets/) upang makagawa ng pagpapalit sa Uniswap at Ether (ETH) tokens.

Bisitahin ang Uniswap App sa https://app.uniswap.org/#/swap. Makikita mo ang mga sumusunod:

                                                 I-click ang “Connect Wallet”, at pumili sa mga sumusunod na wallet:

 

Matapos mag-sign in sa iyong wallet, muli mong makikita ang main app screen:

 

I-click ang “select token” , hanapin ang “ANRX”, sa search bar at i-click ang “Import”.

Isumite ang uri ng token na nais mong gamitin. Pagkatapos ay maaari mong i-input ang halaga ng token na nais mong gamitin, o ang halaga ng $ANRX na nais mong bilhin. Ang exchange rate ang gagamitin upang makuha ang halaga ng token. Makikita mo rin dito ang “maximum sold”, “price impact”, at ang “liquidity provider fee” sa pagpapalit na ito. Kung napili mo na ang nais mong mga detalye maaari mo nang i-click upang ikumpirma ang transaksyon.

Ipapadala ang $ANRX sa wallet na iyong napili.

Para sa mga katanungan sa paggamit ng Uniswap, i click ang FAQ https://uniswap.org/faq/ at ang kanilang docs https://uniswap.org/docs/v2/.

Paalala, wag kalimutang i-connect ang iyong $ANRX sa L2 mula L1 gamit ang mga link sa baba:

Paano iugnay ang $ANRX sa L2 mula L1 para sa Gameplay