Paano pinepreserba ng AnRKey X ang halaga ng token?

Upang masigurado ang sustainability ng aming ecosystem at ang patuloy na pagtaas ng pakinabang ng aming mga users, aming itinayo ang iba’t ibang metrics upang mai-uphold ang halaga ng token ng aming $ANRX arcade coin. Sa particular, aming ini-implement ang balanse sa pagitan ng inflationary at deflationary forces na nakakaapekto sa token, sa ganitong paraan, ang inflationary force ay mananatili at mas tataas ng dalawang beses sa halaga at epekto ng deflationary force.

Ang Inflationary force ay maaaring tukuyin bilang nagreresulta sa pagbili ng $ARNX. Ang mga pwersang ito ay pwedeng maayon sa 6 components na ito:

Packages purchasing para sa Sacred Relic NFTs

Base rate ng lahat ng mga NFT

Depreciation rate ng mga NFT yield

Randomized distribution ng mga Golden Chalice NFT

Volume ng mga Golden Chalice NTFs

Limitsyon sa bilang ng mga NFT na ibiniabahagi at pinanghahawakan

Sa pag bibigay konsiderasyon sa mga naihayag na components sa itaas, ang inflationary force ng $ANRX ay ibinabatay sa (1) lalim at (2) halaga ng AnRKey X NFT sa mga tuntunin ng $ANRX. Ang lalim ay nakabase sa relasyon sa pagitan ng resyo at volume ng token, na dine-determine para sa LP creation ng token sa Uniswap. Pinapabilis nito ang seamless swap sa ibang tokens para sa $ANRX, na nagbibigay nang pataas na pressure sa arcad coin. Ang halaga ng NFT sa tuntunin ng $ANRX ay kinakalkula mula sa aggregate na halaga ng lahat ng NFT at ang halaga nito’y pinapalitan ng $ANRX (gamit ang kasalukuyng exchange/ purchase rates sa pagitan ng $ANRX at Sacred Relics at mga Golden Chalice.

Ang mga deflationary force ay parte ng token mechanics na nagreresulta sa libreng distribusyon o pagbebenta ng $ANRX. Ang mga pwersang ito ay nagmula pa sa mas komplikadong kalkulasyon ng pagbaba ng halaga ng $ANRX sa paglipas ng panahon, na nagreresulta sa paghahati-hati ng papremyo na $ANRX o sa pagbebenta nito. Isinasaalag-alang din naming ang maraming variable upang makakuha nang mas wastong larawan ng mga deflationay forces na dapat sugpuin ng aming token. Kung kaya, sa pagkalkula ng deflationary force, kinukinsidera ang buong bilang ng user addresses, pati na rin ng Sacred Relic at Golden Chalice NFT, ang mas matas na limit sa paghahati-hati at availability ng mga NFT na ito, ang kasalukuyan at hinaharap na halaga ng mga NFT sa tuntunin ng $ANRX, ang depreciation rate at time period at ang distribyusyon ng $ANRX at iba pang components.

Ang pagkalkula nito ay sadyang komplikado ngunit sila ay nararapat lamang tuunan ng pansin sa pamamagitang ng imprastraktura ng aming mga token at token ecosystem, ang mga inflationary force ay dapat na doble kesa sa deflationary force sa $ANRX. Sinisiguro nito ang tuloy-tuloy na daloy ng halaga sa $ANRX token, ibig sabihin, na parehong ang token pati ang partisipasyon sa aming laro sa m$ports ay mas tataas ang halaga sa aming mga user.